ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA LUDBREGA

Zajednica tehničke kulture grada Ludbrega utemeljena je 18. lipnja 1977. godine.

U osnivačkom odboru bili su: Uglješa Špikić, predsjednik Izvršnog vijeća općine Ludbreg, Josip Tkalec predsjednik Omladinske organizacije općine Ludbreg, Ivan Marcijan tajnik Radiokluba Lusbreg, Marijan Sačer, tajnik Auto-moto društva Božo Leiner Ludbreg, Vitomir Pavičić nastavnik tehničkog odgoja iz Osnovne škole Ludbreg, Rade Špikić nastavnik fizike i voditelj “Male škole avijacije” iz Osnovne škole Ludbreg i Josip Kukec nastavnik tehničkog odgoja iz Osnovne škole Veliki Bukovec.

Danas je u Zajednicu tehničke kluture Ludbreg (ZTKL) udruženo 5 udruga tehničke kulture:

Radioklub Ludbreg


Klub tehnike Ludbreg


Autoklub Ludbreg


Origami klub Ludbreg


LUMEN

Ciljevi Zajednice tehničke kulture Ludbreg:

– ustrojavanje i izvedba tehničkog opismenjavanja, izvanškolskih programa tehničkog, tehnološkog, informatičkog i gospodarskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladih i građana općenito;

– ustrojavanje i izvedba natjecanja, izložbi, savjetovanja, predavanja i drugih oblika popularizacije znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća i promidžbe njihovih stvaralaca;

– zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u kreativnom stvaralaštvu i kreativnoj kulturi te prava čovjeka na razvitak osobnosti radi učinkovitijeg ostvarivanja potreba i interesa u kreativnoj kulturi;

– uključivanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina putem udruga tehničke kulture;

– obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži, podukom u području tehnike i tehničkih znanja te osposobljavanjem i omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina u području tehničke kulture;