Javni poziv 2023. za Grad Ludbreg

Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. za Grad Ludbreg Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), odredaba Uredbe o kriterijima, mjerilima i … Read More